Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji w dniu 5 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00 w sali narad w Urzędzie Gminy Mietków

O G Ł O S Z E N I E

                         Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu  5 sierpnia 2020 r.  o godz. 11.00  w sali narad  w Urzędzie Gminy Mietków,  ul. Kolejowa 35, odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków.  Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego sesja odbędzie się bez udziału publiczności.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji
 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 06.2020  roku.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, dotyczących tych samych nieruchomości po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliw obowiązujących na ternie Gminy Mietków, w roku szkolnym 2020/2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/116/2020 Rady Gminy Mietków z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mietków, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i i dzieci młodsze.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Mietków porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 11. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 12. Zamknięcie Sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

/-/ Helena Artymowicz /-/

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content