Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji dnia 27 sierpnia 2020 r.

                                             O G Ł O S Z E N I E

 

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu  27 sierpnia 2020 r.  o godz. 11.00  w sali narad  w Urzędzie Gminy Mietków,  ul. Kolejowa 35, odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków.  Ze względu na koniecznośc zachowania reżimu sanitarnego sesja odbędzie się bez udziału publiczności.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji
 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 08.2020  roku.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mietków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic Czereśniowa i Wiśniowa w miejscowości Borzygniew, Gmina Mietków.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 12. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 13. Zamknięcie Sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Helena Artymowicz /-/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content