Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o XLII sesji Rady Gminy Mietków

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu 25. 05. 2022 r. o godzinie 11.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Mietków, odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 21.04.2022 r.
3. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mietków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Imbramowicach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 201 o pow. 0,4700 ha, położonej w obrębie Milin, stanowiącej własność Gminy Mietków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Dębowa w miejscowości Mietków, Gmina Mietków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Maniów Maniów Mały i Chwałów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Mietków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gminę Mietków Porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Wrocław opracowania „wspólnych dokumentów” oraz „wspólnych działań” i ustalenia ramowych zasad współpracy przy wdrażaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia .
13. Interpelacje i zapytania Radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
15. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
16. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Mietków
/-/ Helena Artymowicz /-/
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content