Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o XXII Sesji Rady Gminy Mietków

Ogłoszenie o XXII Sesji Rady Gminy w Mietkowie
Zawiadamiam, że w dniu 23 września 2020 r. o godzinie 11.00 w sali narad w Urzędzie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 27.08.2020 r.
3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez dyrektorów Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mietkowie oraz Publicznego Przedszkola w Mietkowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Maniowie Wielkim.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/130/2020 Rady Gminy Mietków z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy Mietków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Mietków.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
13. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
14. Zamknięcie Sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Mietków
Helena Artymowicz
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content