Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Mietków, dnia 14.07.2023 r.

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego (rodzaj zadania – Integracja osób starszych) tytuł „Wycieczka krajoznawczo-integracyjna do Jeleniej Góry, Cieplic Zdrój i Przesieki” przez Stowarzyszenie Klub Seniora „50+”, 55-081 Mietków ul. Spółdzielcza 6, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2023, poz.571 tekst jednolity) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.mietkow.pl zakładka – organizacje pozarządowe), na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Mietkowie oraz na stronie internetowej (www.mietkow.pl)

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 lipca 2023 r. w następujący sposób:

– osobiście w formie pisemnej w godzinach pracy Urzędu Gminy Mietków- sekretariat;

– drogą elektroniczną na adres e-mail: anna.polanska@mietkow.pl

– listownie na adres – Urząd Gminy w Mietkowie ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków (decyduje data wpływu do urzędu)

 

Wójt Gminy Mietków

/ – / Adam Kozarowicz

w załączeniu: oferta stowarzyszenia

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content