Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie w sprawie dofinansowania demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Mietków, dnia 10.01.2018 r.

                                                             OGŁOSZENIE

W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Mietków w 2018 r.  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu dofinansowania na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, zwracam się do mieszkańców Gminy Mietków z prośbą o złożenie wstępnej deklaracji usunięcia w/w wyrobów ze swojej posesji w terminie do 31 stycznia 2018 r.

Deklaracja powinna zawierać:

  1. Imię, nazwisko, lub nazwę firmy – władającego nieruchomością
  2. Dokładny adres wraz z numerem działki
  3. Ilość m² wyrobów azbestowych przeznaczonych w 2018 r. do usunięcia.
  4. Własnoręczny podpis

Informacje powyższe proszę przekazać do sołtysa wsi lub Urzędu Gminy w Mietkowie pok. Nr 23 do inspektora ds gospodarki odpadami Lidii Jamrozik tel 71 360 49 08.

Przewidywane dofinansowanie dla Gminy z WFOŚ to ok. 85%.

Pozostałe koszty ponosi właściciel.

Przeprowadzenie akcji zbierania wyrobów azbestowych uzależnione będzie od uzyskania dofinansowania z WFOŚ.

Wójt Gminy Mietków

/-/Adam Kozarowicz

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content