Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIETKÓW

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIETKÓW – o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Mietków, dnia 13 października 2015 r.

Bd.6722.01.2015

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIETKÓW
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stróża Północ” w gminie Mietków

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mietków uchwały nr IX/65/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stróża Północ” w gminie Mietków.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać w terminie do dnia 3 listopada 2015 r. na piśmie na adres Urzędu Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków, a w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, także :

  • drogą elektroniczną opatrzone tematem: „Wniosek do planu Stróża Północ” na adres:  urzad@gminamietkow.pl
  • osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Mietków w godzinach otwarcia Urzędu.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Mietków /-/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content