Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie Wójta Gminy Mietków o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Domanice

Mietków, dnia 20.07.2016 r.

herb

Bd.6722.02.2016

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Domanice

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mietków uchwały Nr XX/134/2016 z dnia 24.05.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Domanice.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków, w terminie do dnia 12.08.2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Mietków /-/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content