Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA CZŁONKÓW RODZIN LUB OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – EDYCJA 2022

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego.
 Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w ramach pobytu dziennego, w godzinach miedzy 6.00 a 22.00 od poniedziałku do niedzieli. Liczba przyznanych godzin wsparcia zależeć będzie w pierwszej kolejności od potrzeb beneficjentów oraz od możliwości organizacyjnych (realna możliwość świadczenia usług w wymaganym wymiarze i w trybie).
Program realizowany jest na obszarze Gminy Mietków
Termin realizacji od 04.05.2022 r. do 31 12.2022 r.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona!!
Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna prawnego jest złożenie:
– Karty zgłoszeniowej
– Karty oceny stanu osoby niepełnosprawnej
Ww. dokumenty są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Mietkowie ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków.
Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 71 360 49 18 lub 71 360 49 19.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content