Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego

Informacja przekazana przez GOPS w Mietkowie

logo gops

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie informuje, że przystąpił do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w formie  Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021  w ramach Funduszu Solidarnościowego”.

Okres  realizacji Programu na terenie Gminy Mietków

15.06.2021 r. – 31.12.2021 r.

Kwota dofinansowania   24.456 zł.

Całkowita wartość          24.456 zł.

Cele Programu:

* wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Adresaci Programu:

* program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Realizacja Programu:

* w programie wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostanie 5 opiekunów sprawujących bezpośrednią  opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna prawnego jest złożenie:

– Karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1)

– Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej (załącznik nr 2)

W/w dokumenty należy złożyć w tutejszym Ośrodku.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 71 360 49 18 lub 71 360 49 19.

ZAŁĄCZNIKI:

Karta zgłoszeniowa

Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej

Program opieka wytchnieniowa – edycja 2021

 

Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższego komunikatu

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content