Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ostatnia sesja Rady Gminy w kadencji 2018 – 2024

Za nami ostatnia sesja Rady Gminy VIII kadencji, podczas której słowem jakie padało najczęściej było „dziękuję”. Istotnie była to znakomita okazja do podziękowań Wójtowi oraz Radnym za ponad 5 lat intensywnej i ze względu na uwarunkowania zewnętrzne często trudnej pracy na rzecz naszej wspólnoty samorządowej.
Na ręce kończącego kadencję Wójta Adama Kozarowicza podziękowania złożyli dyrektorzy i kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, przedstawiciele mietkowskiego Klubu Seniora, Ochotniczych Straży Pożarnych z Mietkowa i Stróży oraz duchowieństwa. W sesji udział wziął również Wójt – elekt Pan Tomasz Sakuta, który podkreślił, że bardzo docenia styl i klasę, z jaką zostaje przekazany mu ów urząd.
Wójt Adam Kozarowicz podziękował wszystkim za tak miłe zakończenie kadencji i jak podkreślił był to czas owocnej współpracy z radnymi, sołtysami, radami sołeckimi, kierownikami jednostek gminnych, stowarzyszeniami czy duchowieństwem. Okres gdy sprawował urząd Wójta Gminy Mietków nazwał „przygodą życia”. Obecnie wyborcy zdecydowali, że zmiany są konieczne – więc zgodnie z hasłem wyborczym Pana Wójta elekta – przyszedł czas na zmiany.
Następnie przyszedł czas podziękowań dla radnych Rady Gminy Mietków oraz Radnego Powiatowego Józefa Żygadło. Jak podkreślił Radny Powiatowy – w obliczu tak trudnej kadencji, gdy przyszło mierzyć się z takimi wyzwaniami jak COVID czy wybuch wojny na Ukrainie tylko samorządy wyszły z tego obronną ręką – bez wewnętrznych podziałów czy konfliktów i w tym tkwi ich siła.
Wszyscy radni Rady Gminy otrzymali pamiątkowe imienne podziękowania. Wójt Adam Kozarowicz pogratulował wszystkim – zarówno tym, którym udało się ponownie zdobyć mandat, jak i tym, którym się nie udało – bo jak podkreślił samo kandydowanie stanowi sól demokracji, a to jest przecież najważniejsze.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym kadencja obecnej Rady Gminy i Wójta upływa z dniem 30 kwietnia 2024 r. Zaprzysiężenie nowo wybranego Wójta oraz Radnych odbędzie się 6 maja 2024 r. o godzinie 13.00.
Opr. GNŻ
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content