Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Oświadczenie Wójta Gminy Mietków po XXIX Sesji Rady Powiatu Wrocławskiego

W dniu 13 kwietnia 2023 r. została zwołana w trybie zdalnym Sesja Rady Powiatu Wrocławskiego, której zasadniczym celem było podjęcie uchwały – apelu w sprawie rekomendacji budowy nowego odcinka autostrady A4 i drogi S5. W treści projektu uchwały można było wyczytać, że jest ona podejmowana „w trosce o bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców Powiatu Wrocławskiego.”
Działając w imieniu Gminy Mietków – którzy, wszakże są mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego, wyrażam głębokie zaniepokojenie postawą Przewodniczącego Rady Powiatu Wrocławskiego, który zwołując sesję, podczas której mają zapadać decyzje dotyczące ogółu mieszkańców, w tym mieszkańców Gminy Mietków nie raczył nas powiadomić o tym fakcie. Nadto śledząc przebieg sesji mogliśmy się dowiedzieć, że sposób procedowania ww. projektu uchwały pozostawał w ocenie większości radnych powiatowych wiele do życzenia – projekt nie był omawiany na żadnych komisjach, został niejako „wrzucony” przez Pana Przewodniczącego Rady pod obrady z nadzieją, że może uda się go „jakoś” przegłosować. Ów projekt uchwały tworzony był w oparciu o stanowiska, które GDDKiA brała już pod uwagę w momencie tworzenia analizy wielokryterialnej. Analiza ta zaś wskazała, że to nie nowe warianty, lecz tzw. stary ślad A4 stanowią najbardziej optymalne rozwiązanie. Pan Przewodniczący Rady Powiatu zdaje się jednak tego nie dostrzegać.
Ostatecznie większość radnych powiatowych przegłosowała wniosek formalny złożony przez Radnego Szczykutowicza, o odstąpienie od procedowania ww. uchwały i przekazanie jej do dalszych prac w Komisji Transportu Drogowego i Komunikacji oraz o wystąpienie do pozostałych gmin o opinię w tej sprawie. Cóż, chciałoby się powiedzieć – lepiej późno niż wcale.
O obiektywizmie w podejściu do tematu niech świadczy fakt, że podczas transmisji na żywo widoczna była tylko jedna grupa – zwolennicy przebiegu nowej nitki autostrady A4, dla osób popierających tzw. stary ślad A4, za którym jednoznacznie i stanowczo opowiadają się mieszkańcy Gminy Mietków dziwnym trafem zabrakło miejsca w kadrze. My jednak wiemy, że byli tam obecni i gorąco im za tę obecność dziękujemy.
Pragnę zaznaczyć, że stanowisko Gminy Mietków w kwestii budowy autostrady A4 nie uległo zmianie – uważamy, że budowa A4 w tzw. „starym śladzie” to jedyne rozwiązanie, które uchroni cenne przyrodniczo obszary przed dewastacją, a także nie doprowadzi do poważnych następstw społecznych i ekonomicznych związanych z wyburzeniami domów, które nieodłącznie wiążą się z budową autostrady w jednym z nowych przebiegów. Zapowiadam, że będziemy uważnie śledzić każdy ruch w tej kwestii i jeśli działania będą wymierzone w mieszkańców Gminy Mietków – nawet jeśli by miały, jak to określił w trakcie sesji Pan Przewodniczący charakter „symboliczny,” będziemy stanowczo reagować. Nic o nas bez nas.
Transmisja z XXIX sesji Rady Powiatu Wrocławskiego dostępna jest pod linkiem: https://esesja.tv/transmisja/36905/xxix-sesja-rady-powiatu-wroclawskiego-vi-kadencji-w-dniu-13-kwietnia-2023-r.htm
Wójt Gminy Mietków
/-/ Adam Kozarowicz /-/
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content