Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Wójt Gminy Mietków działając na podstawie art.  13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zmianami) zwanej dalej Ustawą, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mietków w 2016 r.  (z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz edukacji i wychowania)  i zaprasza do składania ofert do dnia 22 grudnia  2015 r.

Treść zarządzenia oraz ogłoszenie o otwartym konkursie ofert i regulamin  poniżej

1. Zarządzenie nr 74/2015

2. Załącznik nr 1 Treść ogłoszenia

3. Załącznik nr 2 Regulamin

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content