Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Poprzedni
Następny

Mietków - Gmina na Fali

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Wójt Gminy Mietków działając na podstawie art.  13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U.  z 2016 r. poz. 1817) zwanej dalej Ustawą, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mietków w 2017 r.  (z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz edukacji i wychowania)  i zaprasza do składania ofert do dnia 22 grudnia  2016 r.

Treść zarządzenia oraz ogłoszenie o otwartym konkursie ofert i regulamin  poniżej:

Zarządzenie Nr 139/2016

Załącznik Nr 1 Treść ogłoszenia

Załącznik Nr 2 Regulamin

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content