Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mietków w 2022 roku

Wójt Gminy Mietków działając na podstawie art 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mietków w 2022 roku i zaprasza do składania ofert do dnia 17 grudnia 2021 r.

Treść zarządzenia oraz ogłoszenie o otwartym konkursie ofert i regulamin poniżej:

1. Zarządzenie Nr 222/2021

2. Załącznik Nr 1 Ogłoszenie o konkursie

3. Załącznik Nr 2 Regulamin

4. wzór oferty – do pobrania

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content