Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Wójt Gminy Mietków działając na podstawie art.  13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zmianami) zwanej dalej Ustawą, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  Gminy Mietków w 2017 r. z zakresu kultury fizycznej i sportu  i zaprasza do składania ofert do dnia 28 marca 2017 r.

Treść zarządzenia oraz ogłoszenie o otwartym konkursie ofert i regulamin  poniżej

1. Zarządzenie Nr 156/2017
2. Załącznik Nr 1 Treść ogłoszenia
3. Załącznik Nr 2 Regulamin

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content