Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Po obradach Sesji Rady Gminy Mietków

W dniu 27 września odbyła się XLVI Sesja Rady Mietków. W programie obrad znalazły się m.in. uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mietków oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także uchwały w sprawie rozpatrzenia dwóch petycji.
Zmiany w budżecie podyktowane były m.in. koniecznością wprowadzenia środków przyznanych z budżetu państwa na wypłatę tzw. dodatku węglowego (kwota 2.142.000 zł), a także zabezpieczenia po stronie wydatkowej środków w wysokości 250.000 zł, jakie gmina Mietków otrzymała w ramach konkursu „Rosnąca odporność”. I tak kolejno: suma 188.500 zł zostanie przeznaczona na remont dachu świetlicy w Milinie, kwota 20.000 zł będzie wydatkowana na zakup jonizatorów i lamp UV do placówek oświatowych, kwotą 35.900. zł sfinansowany zostanie wyjazd szkoleniowy dla grupy 50 seniorów z Klubu Seniora, zaś 2600 zł zostało przeznaczone na organizację kolejnej edycji turnieju tenisa stołowego z okazji Święta Niepodległości Polski, kwota 3000 zł powędruje zaś na potrzeby ŚPT w Stróży.
W uchwale budżetowej znalazł się także zapis o zaciągnięciu kredytu w wysokości 1.000.000 zł, celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej. Jak podczas sesji tłumaczył Wójt, Polskie Sieci Elektroenergetyczne wypowiedziały umowę dotychczasowemu dostawcy energii tj. firmie Vervis. W tym momencie z automatu przesył energii zaczął zapewniać podmiot rezerwowy tj. Tauron Sprzedaż. Od tego momentu stawki z 0,28 gr za 1 kwh wzrosły do poziomu 2,44 zł. Tym samym zamiast zakładanych 92.000 zł, które miały być wydatkowane do końca roku, Gmina musi zabezpieczyć kwotę 727.000 zł. Nadto do cen energii podmiot zastępczy dolicza do każdej faktury kwotę 70 zł tzw. opłaty handlowej. Gmina w porozumieniu z prawnikiem będzie starała się wyegzekwować tą różnicę , ale należności muszą być regulowane, stąd m.in. zapis w uchwale budżetowej o zaciągnięciu kredytu.
Podmiotem, który generuje największe koszty jest Zakład Gospodarki Komunalnej ( stacje uzdatniania wody i oczyszczalnia ścieków ), ale przerzucenie kosztów energii na mieszkańców wiązałoby się z drastycznymi podwyżkami cen wody i odbioru ścieków. W związku z tym, biorąc pod uwagę koszy generowane przez oświetlenie uliczne (wzrost z poziomu 34.000 zł do 300.000 zł) Wójt zapowiedział, że w ramach oszczędności, w godzinach od 22.00 do 5.00 rano nastąpi wyłączenie oświetlenia ulicznego we wszystkich miejscowościach Gminy Mietków. Jak zaznaczył Wójt pomimo zaproszenia do negocjacji innych dostawców energii, nikt się nie zgłosił, zaś Tauron przedstawił ofertę jeszcze wyższą niż ta, którą nalicza obecnie.
Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Pełna relacja z sesji dostępna jest na stronie internetowej: https://www.youtube.com/watch?v=KUoc78Werdo
Opracowanie
Gabriela Nastałek – Żygadło
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content