Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Po XLVII Sesji Rady Gminy Mietków

W dniu 27.10.2022 r.  odbyła się XLVII sesja Rady Gminy Mietków.  Radni pochylili się m.in. nad kwestiami podatkowymi, uchwalając nowe stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych, które będą obowiązywały od 2023 r. (stawki podatku od nieruchomości prezentujemy w osobnym wykazie).

Radni podjęli także uchwałę zmieniającą opłatę ryczałtową za za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – od 2023 r. wyniesie ona 206 zł za rok.

W związku ze zmianą przepisów  dotyczącą wyliczania kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli (w przypadku gdy rodzice dowożą je we własnym zakresie) podjęto uchwałę przyjmującą  jako podstawę wyliczenia stawki dowozu za 1 kilometr przepisy wydane na podstawie art. 34 a ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.  Obecnie stawka ta, wynosi dla samochodów osobowych o pojemności silnika do 900 cm 0,5214 zł, zaś powyżej  900 cm3 – 0,8358 zł.

Radni przegłosowali także uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu stypendium Wójta Gminy Mietków dla uczniów szkół podstawowych za  osiągnięcia sportowe lub artystyczne, który wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 roku. I tak, w myśl uchwały stypendium będzie przysługiwać uczniom klas I – VIII szkół podstawowywch, którzy otrzymali ocenę bardzo dobrą z zachowania i zostali powołani do wojewódzkiej lub narodowej kadry młodzieżowej w swojej dziedzinie sportu lub zdobyli I – V miejsce w zawodach sportowych na szczeblu międzywojewódzkim, krajowym lub za granicą.

W przypadku osiągnięć artystycznych  warunkiem jest natomiast zajęcie I – V miejsca w przeglądach, turniejach, festiwalach, konkursach artystycznych na szczeblu międzywojewódzkim, krajowym lub za granicą. Stypendium ma charakter jednorazowy i motywacyjny.  Stosowny wniosek trzeba zaś będzie  złożyć do końca roku szkolnego (tj. do końca sierpnia).  Środki na ten cel zostaną zabezpieczone w uchwale budżetowej na rok 2023.

Następna sesja Rady Gminy Mietków została zaplanowana na koniec listopada.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content