Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Podsumowanie prac Rady Gminy i nowy budżet na 2022 rok

W dniu 30.12.2021 r. odbyła się ostatnia w roku 2021 Sesja Rady Gminy Mietków, podczas której jednogłośnie został uchwalony budżet na rok 2022 r.

Dochody budżetu ogółem uchwalono w wysokości  21. 743.340 zł , wydatki –  22.850 298 zł.

Deficyt w kwocie 1 106 958 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 411.858 zł  oraz  niewykorzystanymi środkami pieniężnymi  na rachunku bieżącym budżetu,  w wysokości 695.100 zł.  Przychody budżetu przyjęte zostały w wysokości 1.866.958 zł, a rozchody  760.000 zł

Wydatki na inwestycje w 2022 r. zamykają się  ogółem w kwocie 4.311.145 zł.  Wśród przyjętych zadań znajdują się m.in.  budowa Przedszkola Publicznego w Mietkowie, wykonanie nawierzchni drogi gminnej wzdłuż północnego skrzydła zapory przy Zbiorniku Mietkowskim, a także budowa monitoringu na terenie Gminy.

W tym miejscu warto także przytoczyć krótkie podsumowanie pracy Rady Gminy za rok 2021. Ogółem odbyło się 11 Sesji Rady Gminy, podczas których przyjęto 76 uchwał. W przypadku prac Komisji Stałych Rady Gminy Mietków było to ogółem 18 posiedzeń.

(opr. G. Nastałek – Żygadło)

 

sesja Rady Gminy Mietków

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content