Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Podsumowanie procesu konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju Gminy Mietków na lata 2016- 2020.

Mietków, 09.02.2016 r.

Bd. 061.01.2016

Podsumowanie procesu konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju Gminy Mietków na lata 2016- 2020.

Istotą procesu konsultacji była próba zainteresowania oraz zaangażowania w ważne społecznie kwestie jak najszerszego grona osób, rozumianego jako ogół społeczeństwa. W przypadku strategii rozwoju gminy, partycypacja społeczna jest nieodzownym elementem warunkującym możliwość skutecznego realizowania jej założeń. W celu zgodnego z powszechnie akceptowanymi zasadami i praktykami konsultacyjnymi oraz właściwego przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych, wstępny projekt Strategii rozwoju został poddany konsultacjom społecznym w okresie od 9 listopada 2015 do 14 stycznia 2016 roku. W procesie tym wyznaczono następujące etapy:

etap działań przygotowawczych i organizacyjnych,

etap działań konsultacyjnych,

etap działań podsumowujących.

Najistotniejsza część procesu konsultacji przypadła na okres 31.12.2015 – 14.01.2016. W tym czasie do swobodnego wglądu był udostępniony wstępny projekt Strategii rozwoju Gminy Mietków na lata 2016-2020, a także przyjmowane były wszelkie sugestie oraz uwagi dotyczące projektu. Dnia 13 stycznia br. odbyła się dyskusja publiczna w Urzędzie Gminy w Mietkowie, podczas której omówiono najistotniejsze cele i zagadnienia dotyczące dokumentu strategicznego. Ostateczna wersja dokumentu dostępna jest poniżej.

Uchwalenie Strategii rozwoju Gminy Mietków na lata 2016- 2020 planowane jest na najbliższej Sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Mietków /-/

pdf-3

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content