Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Poszukiwani kandydaci do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

 

 

Informacja przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego został powołany przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr L/1016/22 z dnia 27 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i nadania Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Młodzieżowy Sejmik to reprezentacja młodzieży zamieszkałej na terenie województwa. W jego skład wchodzić będzie 37 radnych, którzy zostaną wybrani w 27 okręgach. Z terenu powiatu głogowskiego zostanie wybrany jeden radny.

Wybory do Sejmiku odbędą się w dniach od 5 do 26 czerwca 2023 roku. Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 kwietnia 2023 roku.

Kandydat na radnego musi mieć ukończone co najmniej 15 lat i nie mieć ukończonych 21 lat w roku wyborczym.

Młodzieżowy Sejmik realizuje swoje zadania poprzez:
– aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, kulturalnym, sportowym i naukowym Województwa;
– wspieranie lub organizowanie aktywności obywatelskiej, kulturalnej, sportowej oraz naukowej w środowiskach młodzieży Województwa;
– uczestnictwo w obradach Sejmiku oraz na posiedzeniach komisji Sejmiku;
– współpracę z Sejmikiem i Marszałkiem;
– inicjowanie i promowanie działań dotyczących młodzieży na poziomie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnokrajowym;
– organizowanie spotkań służących promocji celów Młodzieżowego Sejmiku.

Do obowiązków radnego będzie należeć:
– godne reprezentowanie Młodzieżowego Sejmiku zarówno w życiu prywatnym, zawodowym, społecznym jak i szkolnym;
– przestrzeganie Statutu;
– wykonywanie uchwał Młodzieżowego Sejmiku;
– obecność na sesjach Młodzieżowego Sejmiku;
– przynależność do co najmniej jednej Komisji;
– czynny udział w pracach Młodzieżowego Sejmiku, jego Komisji i innych organów; do których radny został wybrany;
– aktywne reprezentowanie dolnośląskiej młodzieży.

Szczegóły dotyczące Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz zarządzonych wyborów znajdują się w statucie oraz w postanowieniu Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego:

Uchwała nr L/1016/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2022 r.

Postanowienie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia 2023 r.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content