Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Poprzedni
Następny

Mietków - Gmina na Fali

Procedura odbioru węgla w ramach zakupu preferencyjnego

Procedura odbioru węgla w ramach zakupu preferencyjnego

 

W ramach zakupu preferencyjnego, Gmina Mietków będzie prowadzić sprzedaż węgla w cenie brutto 1.950,- zł za tonę, wg następującej procedury:

  1. Osoby, których wniosek o zakup węgla został przyjęty i rozpatrzony pozytywnie otrzymują informację telefoniczną lub e-mail, że mogą dokonać wpłaty na konto Gminy.

Informacje będą przekazywane sukcesywnie do kolejnych osób, w miarę dowozu węgla na skład w Proszkowicach.

UWAGA!!!

NIE NALEŻY WPŁACAĆ PIENIĘDZY PRZED OTRZYMANIEM INFORMACJI Z URZĘDU GMINY

  1. Po otrzymaniu informacji z Urzędu należy dokonać wpłaty (przelewu) na konto nr:

85 9584 1119 2013 1200 0303 0022

Odbiorca: Gmina Mietków

W tytule wpłaty koniecznie należy podać imię i nazwisko osoby uprawnionej do zakupu węgla oraz jej adres. Dane te muszą być zgodne z podanymi we wniosku o zakup węgla.

  1. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Gminy zostanie wystawiona faktura i przekazana telefonicznie (mailowo) informacja, że faktura jest do odbioru w Urzędzie Gminy. Opłacona faktura jest dokumentem uprawniającym do odbioru węgla ze składu w Proszkowicach.

UWAGA!!!

FAKTURĘ MOŻE ODEBRAĆ JEDYNIE OSOBA, KTÓRA SKŁADAŁA WNIOSEK.

W PRZYPADKU OBIORU PRZEZ INNĄ OSOBĘ, MUSI ONA POSIADAĆ ODPOWIEDNIE UPOWAŻNIENIE.

  1. Z oryginałem faktury uprawniona osoba zgłasza się po odbiór węgla do firmy „P.H.U. AUTO-TRANS ILNICKI WŁADYSŁAW” w Proszkowicach, ul Ślężna 2.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content