Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Program 500 + w GMINIE MIETKÓW

W Gminie Mietków Program Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 +” , wprowadzony  ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, będzie realizowany przez Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Mietkowie

przy ul. Kolejowej 35 (pokój nr 11, I piętro).

Wnioski o w/w świadczenie będą mogły składać osoby zamieszkujące na terenie gminy Mietków. Wnioski będą rozpatrywane od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 r.

Formy składania wniosków:

– osobiście w GOPS Mietków,

– przez Internet za pomocą platformy empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowość elektroniczną (przy składaniu wniosku elektronicznego konieczne jest posiadanie tzw. profilu zaufanego lub bezpieczny podpis elektroniczny),

– drogą pocztową (pod uwagę będzie brana data nadania w placówce pocztowej).

Od 15 marca 2016 r. wnioski są dostępne do pobrania na stronie internetowej www.mietkow.naszops.pl

Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodziców lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich.

W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł lub 1200 zł jeśli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. Na drugie i kolejne dzieci kryterium dochodowe nie będzie obowiązywało.

Wnioski złożone w terminie od 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r. będą skutkowały wyrównaniem świadczeń od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast wnioski złożone od 2 lipca 2016r. będą rozpatrywane od momentu złożenia wniosku. We wniosku trzeba podać dane osoby ubiegającej się o świadczenie oraz dane dzieci, w tym PESEL wraz z wymaganymi dokumentami.

Więcej informacji można uzyskać w GOPS Mietków tel. 71/31-68-399.

Do pobrania:

Ulotka

1 2

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content