Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Program GRANTY PPGR – uzupełnij dokumentację!

Program GRANTY PPGR – uzupełnij dokumentację!

Lodo granty PPGR

Informacja dla osób, które złożyły wniosek w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

W związku z procedurą weryfikacji wniosku złożonego przez Gminę Mietków w ramach konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” oraz zmianą wytycznych w ocenie wniosków przez Centrum Projektów Cyfrowa Polska, zwracamy się z prośbą o uzupełnienie złożonych przez Państwa oświadczeń.

  • W celu potwierdzenie miejsca zamieszkania: kserokopia legitymacji szkolnej lub zaświadczenie ze szkoły.
  • W celu potwierdzenia pokrewieństwa w linii prostej: kserokopie aktów stanu cywilnego (akty urodzenia dziecka, opiekunów prawnych, akty małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska, akty zgonu)
  • W celu potwierdzenie faktu pracowania w PGR: zaświadczenie o zatrudnieniu w PGR, świadectwo pracy z PGR, legitymacja służbowa, odcinki listy płac/ wynagrodzeń, dyplomy, dokumenty z innych instytucji publicznych (dotyczy tylko tych osób, które nie złożyły powyższych dokumentów do wniosków o grant)
  • W celu potwierdzenie nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku tj. 2020 i 2021) sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania tych rzeczy: zaświadczenie ze szkoły, w której uczy się dziecko.

UWAGA! Zgodnie z przekazanymi nowymi zaleceniami, za prawidłowo złożone uznaje się wyłącznie te wnioski, których zawartość została potwierdzona odpowiednimi dokumentami. Niedostarczenie ww. dokumentów i/lub brak potwierdzenia danych zawartych w oświadczeniu w oparciu o rejestry publiczne stanowiące zasób własny Gminy lub innych podmiotów publicznych, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia dla ucznia.

Przypominamy jednocześnie, że zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Gminy Mietków do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania.

Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do Urzędu Gmin w Mietkowie do dnia 15 grudnia 2021 r. do godz. 14:00  do pok. 11.

Zaświadczenie ze szkoły średniej

Oświadczenie uzupelniajace

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content