Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Program STAŻ na START

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu dysponuje środkami na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz wspieranie pracodawców w tworzeniu miejsc pracy. W związku z tym zapraszamy do współpracy i składania wniosków o organizację stażu.

Staż to:

– szansa na uzyskanie w przyszłości wykwalifikowanego pracownika

– możliwość dostosowania umiejętności kandydata do potrzeb firmy

– brak kosztów po stronie pracodawcy przez cały okres trwania stażu

Co powinien wiedzieć pracodawca:

– staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z Pracodawcą

– staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez PUP z organizatorem, poprzedzonej wnioskiem organizatora

– warunkiem podpisania z PUP umowy stażowej jest gwarancja zatrudnienia na umowę o pracę po zakończeniu stażu

– organizator może we wniosku wskazać imię i nazwisko bezrobotnego proponowanego do odbycia stażu (staż z kandydatem)

– staż może trwać od 3 do 12 miesięcy

– czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 50 godzin tygodniowo, bezrobotny nie może odbywa c stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych

– za okres odbywania stażu Powiatowy Urząd pracy wypłaca bezrobotnemu stypendium

– PUP opłaca za stażystę ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe

– stażysta wykonuje zadania określone w programie stażu i pod nadzorem opiekuna stażu

 

Wniosek o organizację stażu wraz z załącznikami znajdą Państwo na stronie www.wroclaw.praca.gov.pl w dokumentach do pobrania.

 

Zachęcamy Państwa do składania wniosków.

Chętnie pomożemy przy ich wypełnianiu. Odpowiemy na pytania, wyjaśnimy wątpliwości.

 

Dane kontaktowe:

Joanna Solarska, tel. 71 77 01 693, e-mail: joanna.solarska@pup-wroclaw.pl

Katarzyna Chmielewska-Dzięcioł, tel. 71 77 01 699, e-mail: katarzyna.chmielewska@pup-wroclaw.pl

Anna Kulik, tel. 71 77 01 698, e-mail: anna.kulik@pup-wroclaw.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content