Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Konsultacje Społeczne Programu Rozwoju Sportu dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2030

Informacja przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

logo-dolny-slask.png

Szanowni Państwo,

     W imieniu Dyrektora Departamentu Sportu i Infrastruktury Sportowej Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego Pana Wojciecha Bilińskiego, w ramach konsultacji społecznych,  serdecznie zapraszam Państwa, na spotkanie konsultacyjne  Programu Rozwoju Sportu dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2030, które odbędzie się 30 sierpnia (wtorek) o godz. 12.00 w sali 510 przy ul. Dobrzyńskiej 21/23, (V. piętro) we Wrocławiu.

    Programu Rozwoju Sportu dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2030 określa  katalog priorytetowych celów i działań związanych z rozwojem sportu na Dolnym Śląsku na najbliższe lata.

    Jest to dokument o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, uszczegóławiający zapisy „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030”.

    Program może być wskazówką przy opracowywaniu lokalnych programów rozwoju przez dolnośląskie JST, zgodnych z działaniami strategicznymi województwa oraz stanowić inspirację dla różnych organizacji działających w obszarze sportu, w tym klubów i związków sportowych.

    Z projektem programu można zapoznać się na stronie    https://umwd.dolnyslask.pl/sport/program-rozwoju-sportu-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/2022-2030/

    Uwagi do programu można zgłaszać w trakcie spotkania, jak również mailowo na adres: sport@dolnyslask.pl, przy pomocy formularza, do dnia 2 września 2022 r.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content