Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/381/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. dotyczącej podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii

Informacja przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Logo UMWD

„Sejmik Województwa Dolnośląskiego sporządził projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/381/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. dotyczącej podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii.

Obwieszczenie_Marszałka_Województwa_Dolnośląskiego_27.10.2023

Ww projekt uchwały zostanie wyłożony dnia 8 listopada 2023 roku do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Wydziale Obszarów Wiejskich oraz zostanie umieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content