Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Projekt „Przedsiębiorcze kobiety 2.0”

Projekt pt. „Przedsiębiorcze kobiety 2.0” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy RPO WD 2014-2020 przez Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” Sp. Jawna w partnerstwie z Pracownią Psychoterapii i Mediacji Andrzej Draszawka.

Głównym celem projektu jest założenie działalności gospodarczej przez min. 51 kobiet z terenu Dolnego Śląska do końca listopada 2019 r. Projekt realizowany jest w okresie 1 XII 2017r. – 30 XI 2019r.

Projekt skierowany jest do niepracujących kobiet z terenu Dolnego Śląska. Wsparcie w ramach projektu otrzymają 3 grupy po 20 osób.

W ramach wsparcia oferowane jest:
• wsparcie szkoleniowo – doradcze z zakresu zakładania i prowadzenie firmy;
• dotacje na założenie firmy w wysokości do 25 000zł/osobę;
• wsparcie pomostowe: finansowe (do 1 850zł/m-c na pokrycie składek ZUS i innych obowiązkowych wydatków) i doradcze o charakterze specjalistycznym (rozwiązywanie konkretnych problemów uczestniczek) przez 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności.

Szczegóły na stronie: przedsiebiorczekobiety2.eu

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content