Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Raport o stanie Gminy Mietków za rok 2022

W związku z obowiązkiem jaki nakłada Art. 28aa. Ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40.) Wójt przedłożył Radzie Gminy Mietków „Raport o stanie Gminy Mietków” za rok 2022 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Mietków w roku 2022 a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu.
Raport jest udostępniony do wglądu w formie tradycyjnej w Biurze Rady (pok. nr 4 ) oraz w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej (bezpośredni link: https://mietkow.biuletyn.net/?bip=2&cid=163&id=2438 )
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content