Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Raport o stanie Gminy za 2021 rok – informacje

Ilu mieszkańców liczyła Gmina Mietków na koniec 2021 r.? Jak kształtowały się jej finanse? Jak wygląda gminny zasób nieruchomości?
Na te inne pytania znajdą Państwo odpowiedź w Raporcie o stanie Gminy za 2021 r., który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mietków:
Przypomnijmy, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2022, poz. 559 ze zm. ) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Mietków za 2021 rok mogą zabrać głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącej Rady Gminy Mietków.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy”. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącą rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Informujemy, że na chwilę obecną nie został jeszcze wyznaczony termin sesji – w związku z tym zgłoszenia są przyjmowane na bieżąco. Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Rady Urzędu Gminy Mietków, pok. nr 4.
Poniżej znajduje się formularz do zgłoszenia w debacie.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content