Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ruszyła XIX edycja „Program stypendialny Rady Powiatu Wrocławskiego”

Informacja przekazana przez Powiat Wrocławski

ZARZĄD POWIATU WROCŁAWSKIEGO

 ogłasza XIX edycję

Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego”

na rok szkolny 2018 / 2019

   Zgodnie z wieloletnią tradycją Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza już XIX edycję „Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego” na rok szkolny 2018/2019.

   Program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży kończących się egzaminem maturalnym – liceum ogólnokształcącego lub technikum (w tym również do tegorocznych absolwentów dotychczasowych gimnazjów), zamieszkałych wyłącznie na terenie Powiatu Wrocławskiego (obejmującego gminy: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice, Sobótka i Żórawina).

   Celem programu jest wyłonienie najzdolniejszych uczniów, objęcie ich mecenatem Powiatu Wrocławskiego oraz finansowe wspieranie ich rozwoju.

   Stypendia są przyznawane w 3  kategoriach:

  1. naukowa – za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2017/2018 przy średniej ocen co najmniej 4,75
  2. artystyczna – za wybitne osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2017/2018 przy średniej ocen co najmniej 4,0
  3. sportowa – za wybitne osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2017/2018 przy średniej ocen co najmniej 3,75.

   O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy w nadchodzącym roku szkolnym będą uczniami dziennych szkół dla młodzieży (kończących się egzaminem maturalnym liceum ogólnokształcącego lub technikum) i otrzymali w roku szkolnym 2017/2018 co najmniej ocenę dobrą z zachowania.

   Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów Rady Powiatu Wrocławskiego wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej: www.powiatwroclawski.pl w zakładce „Stypendia Rady Powiatu”.

   Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 lipca 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 w Biurze Obsługi lub w pokojach nr 402 i 403 bądź przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu).

   Uwaga! W przypadku osiągnięć uzyskanych w okresie ferii letnich (roku szkolnego 2017/2018) powyższy wniosek należy uzupełnić o te osiągnięcia w terminie do dnia 3 września 2018 r. na formularzu uzupełniającym dostępnym na stronie internetowej oraz w siedzibie Starostwa (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu).

Do wniosku należy dołączyć:

  • uwierzytelnioną przez organ wystawiający kopię świadectwa szkolnego,
  • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe Wnioskującego uzyskane w roku szkolnym 2017/2018. Dokumenty muszą wskazywać imię i nazwisko Wnioskującego (na podstawie których przyznawane będą punkty dodatkowe).

   Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami tel. 71/722 18 41  oraz 71/722  18 22, lub w pok. nr 402 i 403 oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content