Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Statystyczne badania ankietowe gospodarstw domowych 2018 r.

Informacja przekazana przez Główny Urząd Statystyczny we Wrocławiu

                              Badanie GUS Spójności Społecznej 2018 r.

Szanowni Państwo,

   Uprzejmie informujemy, że w dniach od 5 lutego do 30 maja 2018 r. w wylosowanych mieszkaniach na terenie całego kraju, Główny Urząd Statystyczny prowadzi już trzecią edycję badania reprezentacyjnego, dotyczącego spójności społecznej.

   Badanie polega na  zebraniu informacji przez ankietera w czasie rozmowy z respondentem, w wylosowanym mieszkaniu.

   Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalających na dokonanie wszechstronnych ocen jakości życia, uwzględniającej zarówno aspekty ekonomiczne, jak i społeczne i ocenianej przez pryzmat wskaźników obiektywnych, jak również ocen subiektywnych Polaków.

   Informacje zebrane podczas wywiadów pozwolą ocenić nie tylko obecną kondycję polskiego społeczeństwa, ale także zmiany, jakie zaszły w jakości życia mieszkańców Polski w ostatnich latach. Statystyczny pomiar jakości życia obejmuje nie tylko całokształt obiektywnych warunków, w jakich człowiek żyje, ale także odczuwalną przez poszczególne osoby subiektywną jakość życia, określaną jako dobrobyt subiektywny.

   Wnioski płynące z tego typu badań mają duże znaczenie dla rozwiązywania najpilniejszych problemów społecznych, na szczeblu krajowym i regionalnym, są wykorzystywane do podejmowania decyzji z zakresu polityki społecznej, mających istotne znaczenie w poprawianiu sytuacji ekonomicznej polskich rodzin.

   Analizy ogólnopolskich wyników ostatniej edycji badania zawierają m.in. publikacje Jakość życia w Polsce w 2015 r. oraz Terytorialne zróżnicowanie jakości życia w Polsce w 2015 r.

   Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych przez statystykę publiczną badań ankietowych znajdują się na stronie internetowej GUS: stat.gov.pl

   Wszyscy ankieterzy posiadają legitymacje wydane przez właściwy urząd statystyczny.

   Tożsamość ankietera można zweryfikować dzwoniąc pod nr Infolinii Statystycznej
tel. 22 279 99 99 lub do Urzędu Statystycznego we Wrocławiu tel. 71 3716 333, 71 3716 389.

   Zbierane i gromadzone przez statystykę publiczną dane są poufne i podlegają szczególnej ochronie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068, z późn.zm.).

    Porozmawiaj z ankieterem
– miej wpływ na wyniki badań ankietowych!

 Urząd Gminy Mietków nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższego komunikatu.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content