Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Stop nielegalnemu pozbywaniu się ścieków!!!

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie
55-081 Mietków, ul. Kolejowa 35

W związku z prowadzonymi kontrolami opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) przypominamy, że pozbywanie się nieczystości ciekłych poprzez wywożenie na pole, do lasu czy wylewanie do rowu jest karalne. Proceder ten stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny. Z przeprowadzonej wstępnej kontroli na dokumentach wynika, że większość mieszkańców naszej gminy stosuje takie praktyki.
Ścieki to nie tylko wirusy i bakterie kałowe, ale także ogromna ilość przeróżnych detergentów, które mogą zawierać trujące związki chemiczne. Substancje te, dostając się do gleb i wód gruntowych, powodują ich skażenie. Nie stanowią one wbrew powszechnemu przekonaniu nawozu dla upraw rolnych, lecz realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
Każdy właściciel nieruchomości zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy bądź w przydomową oczyszczalnię ścieków.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z ww. ustawą każdy, kto posiada na swojej nieruchomości szambo, powinien mieć podpisaną umowę z firmą upoważnioną do świadczenia usług w zakresie wywozu nieczystości ciekłych. Ponadto każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania dowodów płatności za ww. usługi i okazywania ich na każde wezwanie organu kontrolującego.

Apelujemy zatem o rozsądne postępowanie ze ściekami bytowymi, gdyż czyste środowisko to przede wszystkim zdrowi ludzie!!!

Z poważaniem,
Kierownik ZGK-Mietków

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content