Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Strategia Rozwoju Gminy Mietków na lata 2016 – 2020 – dokument uchwalony.

Strategia Rozwoju Gminy Mietków na lata 2016 – 2020 – dokument uchwalony.

W dniu 29 lutego 2016 r., na sesji Rady Gminy Mietków, radni uchwalili Strategię Rozwoju Gminy Mietków na lata 2016 – 2020. Taki sukces jest wynikiem zaangażowania mieszkańców, pracowników administracji oraz innych przedstawicieli sfery społeczno-gospodarczego życia Mietkowa. Projekt Strategii poddany został szerokim konsultacjom, które umożliwiły osiągnięcie konsensusu społecznego przy określaniu głównych kierunków rozwoju miasta w okresie najbliższych 5 lat. Prace nad opracowaniem Strategii rozpoczęły się jesienią 2015 Roku i trwały prawie pół roku. Opracowanie i uchwalenie dokumentu jest zapoczątkowaniem zmian w gminie. Najtrudniejszym zadaniem będzie jednak realizacja Strategii, która będzie wymagać zaangażowania się w jej proces wszystkich interesariuszy dokumentu.
Nie martwicie się, jeśli w strategi nie znalazł się pomysł, który dopiero przyszedł Wam do głowy. Strategia w miarę konieczności będzie mogła być zmodyfikowana, a zapisy Uchwały uzupełniane. Warto wtedy jednak złożyć w tej sprawie pisemny i uzasadniony wniosek.
Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującym dokumentem.

Wójt Gminy Mietków /-/

Strategia Rozwoju.pdf

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content