Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Strategia Rozwoju Gminy Mietków na lata 2016 – 2020

Trwa opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Mietków na lata 2016 – 2020”, w której określone zostaną zasoby i potencjały Gminy oraz kierunki dalszego rozwoju. Istotnym elementem procedury utworzenia strategii jest zbadanie opinii mieszkańców gminy, w tym również instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk i przedsiębiorców.
Podczas dyskusji publicznej, która odbyła się wczoraj 13 stycznia br., jak również podczas naboru wniosków i ankiet zebranych od mieszkańców staraliśmy się poznać Państwa zdanie na temat problemów gminy oraz określić możliwość zniwelowania ich przez Samorząd. Projekt dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Mietków określa wizję, misję i cele strategiczne na najbliższe lata. Zaplanowane zadania przyczynią się do przywrócenia ładu i rozwoju gospodarczego, odbudowy więzi społecznych, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców. Dokument po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień, zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Radzie Gminy w Mietkowie. Wtedy, jako oficjalnie obowiązujący wyznaczy kierunek rozwoju, podniesie wiarygodność gminy wobec partnerów zewnętrznych, a także będzie stanowić podstawę do korzystania z funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania.

IMG_1451a

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content