Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Strażacy z OSP Mietków i OSP Stróża z dotacjami na zakup sprzętu

Jednostki OSP Mietków oraz OSP Stróża pozyskały dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach „Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych – cz. II – Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP.”
Finansowy wkład własny, niezbędny do udziału w programie oraz obsługę techniczną złożonych wniosków zapewniła Gmina Mietków. Jednostka OSP Mietków otrzymała dotację w wysokości 17.920,80 zł, które przeznaczy na zakup węży, prądownic, drabiny oraz osobistego wyposażenia strażaków – butów, hełmów, rękawic i mundurów bojowych. Z kolei jednostka OSP w Stróży będzie dotowana kwotą 18.000 zł, za którą zostaną zakupione topory, wielofunkcyjne narzędzie ratownicze, maski do aparatów powietrznych oraz buty, hełmy i rękawice.
Jednostki OSP stanowią niezwykle ważny element systemu bezpieczeństwa wewnętrznego. To właśnie ochotnicy są pierwsi na miejscu zdarzeń, często na kilkanaście minut przed zastępami Państwowej Straży Pożarnej. Dlatego muszą dysponować sprzętem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, stąd niezwykle cieszy informacja o pozyskanych środkach.
Opr. GNŻ
Fot. OSP Stróża w akcji – źródło FB OSP Stróża
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content