Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Stypendium szkolne – ważny komunikat

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie informuje, że 15 września 2022 r., mija termin składania wniosków o stypendium szkolne.
Stypendium szkolne przewidziano dla uczniów, znajdujących się w trudnej sytuacji w rodzinie, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. W szczególności chodzi tu o sytuacje, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł.
Wnioski do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mietkowie lub na stronie internetowej Ośrodka w zakładce STYPENDIA lub DRUKI DO POBRANIA.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content