Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Suchą nogą w Mietkowie

Zakończył się remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mietków. Prace wykonywane były od połowy sierpnia i zakończyły się pod koniec września tego roku. Na ul. Akacjowej, Lipowej i Klonowej wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, stabilizację gruntu cementem oraz nawierzchnię asfaltową. W ramach zadania wykonano pobocza, mijanki oraz zjazdy z drogi publicznej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania złożono siedem ofert. Wygrała firma Bisek – asfalt Michał Bisek, z Kostomłot, która wykonała zadanie za kwotę 293 946,11 zł. „Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego to 127 050 zł – mówi Jerzy Franczyk Zastępca Wójta – powinna zostać przelana na konto gminy po złożeniu przez nas wniosku o płatność. Zgodnie z harmonogramem nastąpi to do końca października tego roku”.

aimg_2849aimg_2844aimg_2822

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content