Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Susza 2018 r. – informacja o szacowaniu strat w uprawach spowodowanych przez suszę

                                                                                                                      28.06.2018r.

INFORMACJA

 o szacowaniu strat w uprawach spowodowanych przez suszę

    Wójt Gminy Mietków informuje, że w związku z potwierdzeniem wystąpienia suszy na terenie gminy Mietków – Urząd Gminy rozpoczął procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą.

We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące  w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy, w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2018 składanym do ARiMR). W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje).

Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć:

  •  kserokopię wniosku o płatność bezpośrednią na rok 2018,
  •  kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ),
  • ubezpieczenie upraw producenta rolnego (do wglądu).

Druki wniosku oraz załączników dostępne są w Urzędzie Gminy Mietków , pok. nr 23 oraz poniżej.

Wniosek rolnika dotyczący oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym:

http://duw.pl/download/1/22070/Wniosekrolnikadotyczacyoszacowaniaszkodwgospodarstwierolnymw2017rdoc.pdf

 Oświadczenie nr 1 dla rolników nie posiadających własnej  dokumentacji:

http://duw.pl/download/1/22068/Oswiadczenienr1dlarolnikownieposiadajacychdokumentacji.pdf

Oświadczenie nr 2 dla rolników posiadających pełna dokumentację:

http://duw.pl/download/1/22069/Oswiadczenienr2dlarolnikowposiadajacychpelnadokumentacje.pdf

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content