Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Termin uiszczenia opłaty za śmieci

Urząd Gminy Mietków przypomina, że w dniu 15 czerwca upłynie termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2017 r. Prosimy o uregulowanie należności, co pozwoli uniknąć konieczności obciążenia kosztami upomnienia, wynoszącymi obecnie 11,60 zł. W Urzędzie Gminy Mietków w pokoju nr 23 można otrzymać gotowe druki przelewów i zasięgnąć informacji o aktualnym stanie konta dotyczącego opłaty za śmieci, ponieważ wciąż zdarzają się wpłaty w wysokości innej niż należna. W przypadku osób i podmiotów, które nie regulują w terminie należności za odbiór odpadów, będzie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji, zaspokajanymi w pierwszej kolejności.
Terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich nieruchomości:
– do 15 marca za I kwartał roku,
– do 15 czerwca za II kwartał roku,
– do 15 września za III kwartał roku,
– do 15 grudnia za IV kwartał roku.

Stawka opłaty śmieciowej w przypadku segregacji odpadów wynosi 9 zł za osobę miesięcznie, natomiast w przypadku braku segregacji – 15 zł za osobę miesięcznie

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content