Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Termin uiszczenia opłaty za śmieci

Urząd Gminy Mietków przypomina, że w dniu 15 grudnia upłynie termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2017 r. Prosimy o uregulowanie należności, co pozwoli uniknąć konieczności obciążenia kosztami upomnienia, wynoszącymi obecnie 11,60 zł. W Urzędzie Gminy Mietków w pokoju nr 23 można otrzymać gotowe druki przelewów i zasięgnąć informacji o aktualnym stanie konta dotyczącego opłaty za śmieci, ponieważ wciąż zdarzają się wpłaty w wysokości innej niż należna. W przypadku osób i podmiotów, które nie regulują w terminie należności za odbiór odpadów, będzie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji, zaspokajanymi w pierwszej kolejności.

Terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:
– do 15 marca za I kwartał roku,
– do 15 czerwca za II kwartał roku,
– do 15 września za III kwartał roku,
– do 15 grudnia za IV kwartał roku.

Termin wnoszenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku upływa 15 marca każdego roku na dany rok kalendarzowy.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content