Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Trwają Dni otwarte funduszy europejskich.

Trwają Dni otwarte funduszy europejskich. Promocja Unii Europejskiej jako darczyńcy kapitału to jeden z elementów projektów unijnych, w tym także zadania „Śladami domanickich bzów – budowa chodnika„. Przypomnijmy, chodnik w Domanicach w gminie Mietków został wybudowany z budżetu gminy Mietków oraz dotacji PROW. Budowę zakończano 18 maja 2015 r. dokładnie w momencie kwitnienia bzów. Tego samego roku mieszkańcy wczesną wiosną w ramach zadania sami nasadzili wzdłuż drogi powiatowej 120 sztuk lilaka pospolitego. Przebudowa drogi powiatowej 2085 D w liniach rozgraniczających, polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z przebudową zjazdów na posesje, wykonaniem odwodnienia, nasadzenia krzewów i ustawieniem ławek parkowych kosztowała Gminę Mietków ponad 536 tys. złotych. Dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich uzyskano w formie refundacji kosztów (czyli po zakończeniu i rozliczenia zadania) w kwocie 170 tys zł. Łączna długość wykonanego chodnika i odwodnienia wynosi ok. 1245 m. Zadanie realizowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa z Samorządem Województwa Dolnośląskiego o przyznanie pomocy nr 00358-6930-UM0130424/13 z dnia 07.02.2014 r.
Dziś dwa lata później, miejscowość prezentuje się bardzo malowniczo i bezpiecznie.

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content