Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci organizowane przez KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR we Wrocławiu informuje, że w okresie wakacji 2016 roku zorganizowane zostaną turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego w CRR w Szklarskiej Porębie w terminie od 11.07-31.07.2016r. oraz dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu w CRR Jedlcu w terminie od 28.07.-17.08.2016r. W turnusie rehabilitacyjnym mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2001-2009 (7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. Podstawą skierowania jest wniosek kwalifikacyjny, wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniu rodzica/opiekuna prawnego. Wzór wniosku oraz informacja i oświadczenie dostępne są na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl. Odpłatność za pobyt każdego dziecka wynosi 200 zł, natomiast  koszty podróży odpowiadają równowartości ceny biletów  PKS lub PKP 2 kl.

Prosimy  o rozpowszechnianie powyższych informacji wśród rolników.

Zgłoszenia dzieci chętnych na wyjazd można dokonywać mailem na adres aneta.szczucka@krus.gov.pl, bądź telefonicznie (71) 3359542.

Termin składania wniosków wypełnionych przez rodziców upływa z dniem 18.05.2016r.

Ewa Kowalczyk

Kierownik Wydziału Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

KRUS O/R we Wrocławiu

Komunikat

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content