Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Uchwała w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury w Gminie Mietków

     Podczas ostatniej sesji Rady Gminy  Mietków (13 czerwca 2022 r.) podjęta została uchwała w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie.

    Zamiar połączenia obu jednostek wiąże się z dążeniem do coraz bardziej efektywnego wykonywania zadań Gminy Mietków w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców w sferze kultury, a także uproszczeniem struktur zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej.

   Połączenie obu instytucji jest w pełni uzasadnione merytorycznie i ekonomicznie. W wyniku połączenia nie ulegnie obniżeniu jakość i ilość świadczonych usług , pozwoli to jednocześnie na bardziej elastyczne reagowanie na lokalne potrzeby oraz pozytywnie wpłynie na działania podejmowane w obszarze organizowania działalności kulturalnej. Połączenie nie obniży jakości wykonywanych zadań biblioteki określonych ustawą o bibliotekach. Zachowane zostaną także dotychczasowe wymagania organizacyjne określone w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

   Zgodnie z wymogami prawa, powzięta uchwała zostanie przesłana do Krajowej Rady Bibliotecznej oraz Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu celem zaopiniowania. W przypadku opinii pozytywnych sformułowany zostanie stosowny wniosek do ministra właściwego kultury i dziedzictwa narodowego o połączenie obu jednostek. Najwcześniejsze możliwy termin zakończenia całego etapu legislacyjnego to styczeń 2023 r.

Link do podjętej uchwały: Uchwala.XLIII.304.2022__polaczenie_GOK_i_GBP_

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content