Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Uszczelnianie systemu podatkowego – Monitorowanie drogowego przewozu towarów

Naczelnik  Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje, że od 18 kwietnia 2017 r. obowiązuje ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która określa obowiązki podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika i kierującego środkiem transportu, dotyczących drogowego przewozu towarów oraz odpowiedzialności za ich naruszenie. Główne obowiązki dotyczą konieczności zgłoszenia przewozu towarów, które wiążą się z wysokim ryzykiem oszustw podatkowych (chodzi o takie „towary wrażliwe”, jak paliwa, alkohol i susz tytoniowy), a także uzupełniania i aktualizacji danych w zgłoszeniu.

Na przewoźniku, podmiocie odbierającym lub wysyłającym, ciąży obowiązek przesłania zgłoszenia przed rozpoczęciem przewozu do prowadzonego w systemie teleinformatycznym przez Szefa KAS rejestru SENT. Przewóz jest możliwy po uzyskaniu numeru referencyjnego dla zgłoszenia, a obowiązkiem kierowcy jest dysponowanie numerem tego zgłoszenia. Ustawodawca przewidział wysokie sankcje za naruszenia przepisów ustawy, w tym kary pieniężne, których wysokość może wynieść 46% różnicy wartości netto towaru zgłoszonego i towaru rzeczywiście przewożonego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia nie mniej niż 20.000 zł, a także kary grzywny w wysokości od 5.000 do 7.500 zł dla kierującego pojazdem.

Jednocześnie informujemy, że w celu uszczelnienia sytemu podatkowego,  Dolnośląska służba celno-skarbowa od momentu obowiązywania nowych przepisów przeprowadziła ponad 3600 kontroli drogowych. Wśród ujawnień niezgłoszonych przewozów znalazło się ponad 28 tys. litrów oleju smarowego oraz 17.400 kg suszu tytoniowego o wartości około 7,5 mln zł. Na podmioty, które nie zastosowały się do nowych przepisów zostały nałożone mandaty karne.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content