Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

UWAGA ROLNICY – INFORMACJA O SUSZY ROLNICZEJ!

System monitoringu suszy rolniczej wskazał, na zagrożenie wystąpienia tym zjawiskiem na terenie Gminy Mietków. W związku z powyższym producent rolny może złożyć wniosek o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy, tak jak to miało miejsce od 2020 roku, za pośrednictwem publicznie dostępnej aplikacji internetowej „zgłoś szkodę rolniczą” (https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych).
Jeżeli rolnik nie zgadza się z oszacowaniem szkód przez aplikację ma możliwość aby oszacowania szkód dokonała również komisja. Wówczas powinien zgłosić to w Urzędzie Gminy w Mietkowie, zgodnie z załączonym drukiem. W przypadku dokonania zbioru upraw, przed oszacowaniem strat przez komisję gminną należy pozostawić co najmniej 1 m2 uprawy niezbędne do przeprowadzania szacunku strat. Samo oszacowanie szkód przez komisję nie pozwoli na otrzymanie wsparcia z UE. Jeżeli komisja nie oszacuje szkód, a rolnik złoży wniosek w aplikacji otrzyma protokół.
Wniosek złożony do komisji o przeprowadzenie lustracji musi uwzględniać wszystkie uprawy zgłoszone do ARiMR w ramach dopłat bezpośrednich w kampanii 2023 (do wniosku należy dołączyć ksero wniosku o dopłaty bezpośrednie).
We wniosku należy wykazać wszystkie uprawy, nawet te w których nie wystąpiły szkody (wpisując stopień szkód zero) oraz roczną sprzedaż zwierząt i roczną ilość sprzedanego mleka (do wniosku należy dołączyć również wykaz zwierząt z ARiMR). Jeżeli rolnik posiada polisę dodatkowego ubezpieczenie od jednej z klęsk żywiołowych, wówczas należy przedłożyć kserokopię polisy przy składaniu wniosku celem wpisania w protokole strat.
Wniosek oraz oświadczenie producenta rolnego  można pobrać w Urzędzie Gminy Mietków w pok. 23, na FB Gminy Mietków oraz ze strony Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego: https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/rolnictwo/18587,Dokumentacja-zwiazana-z-szacowaniem-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-powstalych-w-.html
Informacje udzielane są pod numerem telefonu 71 715-11-84.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content