Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

UWAGA !! WAŻNE !

Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, na której dziś stoi obelisk, pomnik, płyta pamiątkowa (albo inny obiekt) upamiętniający komunizm, musi się go pozbyć do końca marca 2018 r. 7 stycznia br weszła w życie nowelizacja ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Zabezpieczeniem jej stosowania jest przyznanie wojewodom uprawnień do usuwania pomników propagujących ustrój totalitarny. Wojewodowie będą wydawać decyzje nakazujące usunięcie zakazanych pomników. Warunkiem wydania decyzji będzie, podobnie jak w przypadku nazw ulic, pozytywna opinia Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Koszty demontażu mogą być zwrócone przez Skarb Państwa, z budżetu, którego dysponentem jest Wojewoda Dolnośląski.
Jeśli posiadacie na swoich nieruchomościach pomniki, obeliski, popiersia, posagi, tablice o powyższej tematyce przypominamy, że należy pozbyć się ich do 31 marca 2018 r.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Wydział Nadzoru i Kontroli /-/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content