Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Uzgodnienia i konsultacje pierwszego projektu Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego

 

uwaga

Szanowni Państwo,

w związku z pracami nad uruchomieniem Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego  (IIT SW) zapraszamy:

 • partnerów społeczno-gospodarczych,
 • społeczeństwo obywatelskie,
 • podmioty działające na rzecz ochrony środowiska,
 • podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji
 • inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju IIT SW

do zgłaszania uwag oraz opinii do pierwszego projektu Strategii. Pierwszy projekt Strategii IIT SW  znajduje się pod następującym linkiem http://efficon.pl/strategiaiitsw.pdf

Terytorialnie obszar tworzą następujące gminy: Bierutów, Borów, Brzeg Dolny, Cieszków, Domaniów, Dziadowa Kłoda, Jordanów Śląski, Kondratowice, Kostomłoty, Krośnice, Malczyce, Mietków, Międzybórz, Milicz, Prusice, Przeworno, Strzelin, Syców, Środa Śląska, Twardogóra, Udanin, Wiązów, Wińsko, Wołów, Żmigród.

Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Na moment publikacji zaproszenia  Zarząd Województwa Dolnośląskiego deklaruje, że zakresy merytoryczne ujęte w strategii dotyczyć będą następujących obszarów z projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027: 

 • Efektywności energetycznej (infr. publiczna) – finansowanie EFRR
 • Gospodarki Wodno – Ściekowej- finansowanie EFRR
 • Ochrony przyrody i klimatu- finansowanie EFRR
 • Mobilność Miejska i Aglomeracyjna – finansowanie EFRR
 • Zrównoważony Rozwój Terytorialny- finansowanie EFRR – finansowanie EFS +
 • Dostęp do Edukacji w zakresie szkół zawodowych i przedszkoli – finansowanie EFS
 • Usługi Społeczne – finansowanie EFS +

Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez podmioty publicznie.

Uwagi i opinie można zgłaszać za pośrednictwem ankiety, która znajduje się pod linkiem https://iitsw.webankieta.pl/ . Ankieta jest anonimowa. Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 05.12.2022 r. 

Harmonogram pracy Strategia IIT

Strategia IIT SW 2.3

Strategia IIT SW 2.3

Ogłoszenie – uspołecznienieIIT

 

Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższego komunikatu

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content