Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ważna informacja do hodowców drobiu – grypa ptaków stwierdzona na terenie Powiatu Wrocławskiego

W dniu 14.02.2023 r. ukazało się Rozporządzenie Powiatowego Lekarza we Wrocławiu w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie miasta Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego:
strefą zakażenia został objęty cały Powiat Wrocławski
obowiązuje nakaz trzymania drobiu i ptactwa domowego w zamkniętych obiektach
karmienie i pojenie drobiu powinno odbywać się w miejscach uniemożliwiających dostęp dzikiego ptactwa.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content