Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ważne terminy dla wyborców powyżej 60 roku życia i z niepełnosprawnością

Przypominamy, że wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończą 60 rok życia oraz niepełnosprawni (posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; orzeczenie o I lub II grupie inwalidzkiej, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji) mają szereg uprawnień, o których piszemy poniżej:
Do 2 października 2023 r. osoby powyżej 60 r.ż. i osoby niepełnosprawne mają możliwość zgłaszania chęci skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Mietków, tel. 71 360 49 10, osobiście (sekretariat) lub e-mailowo na adres: gabriela.zygadlo@mietkow.pl
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, PESEL i adres wyborcy, informację czy wyborca podróżuje sam lub z opiekunem, czy będzie korzystał z transportu powrotnego oraz telefon. W zgłoszeniu:
1) wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, 2) wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.
Także do 2 października 2023 r. zgłasza się chęć głosowania korespondencyjnego, zgłoszenia należy kierować do Komisarza Wyborczego we Wrocławiu – wzór zgłoszenia do pobrania https://pkw.gov.pl/…/informacja-o-uprawnieniach…
Wyborcy niepełnosprawni oraz Ci, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 60 r.ż mogą także skorzystać z głosowania przez pełnomocnika – wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do Wójta Gminy Mietków do dnia 6 października 2023 r. Wzór wniosku do pobrania: https://pkw.gov.pl/…/informacja-o-uprawnieniach… lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Mietków (pok. nr 28).
Wyborcy niepełnosprawni, którzy zamieszkują obwód głosowania, w którym lokal nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (na terenie Gminy jedynym takim lokalem jest lokal w Milinie, w którym głosują mieszkańcy wsi Piława i Milin) mogą głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym celu należy złożyć do Wójta Gminy wniosek o zmianę miejsca głosowania w terminie do 12 października 2023 r. (pok. nr 28)
Szczegółowe informacje dostępne są w serwisie Państwowej Komisji Wyborczej: https://pkw.gov.pl/…/informacja-o-uprawnieniach…
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content